‼️माझे slogans ‼️

🙂: चला करू अभियानस्व छ ते चे ठेवू भान ‼️ 🙂वाचतो आम्ही आवडीनेइतर कामे सवडीने ‼️ 🙂 रोज वाचतो कथा, कविता छानमनोरंजनासोबत वाढते द्न्यान ‼️ 🙂: माझी शाळा सूंदर शाळाशाळेचा लागलाय नव्याने लळा ‼️ 😊: काळ्या पांढऱ्या रंगा बरोबरभिंती रंगल्या सप्त रंगातरमलो आम्ही शाळेत अन् शाळेतील अभ्यासात ‼️ 😊 : बे एकके बे, बे दुणे […]