आज – काल❗️

              अमूल्य मूल्ये ❗️😊 आज – काल दैनंदिन जीवनात इतके व्यस्त आहोत का आपण की, जीवन मूल्यांचे मूल्यच राहिले नाही. जर महत्व नसेल तर का सोडतात इतके भयानक परिणाम ही घसरलेली जीवनमूल्ये ❓️  काय परिणाम आहेत ज्या मूल्यांचे पालन न केल्यामुळे पिढ्या घडण्या ऐवजी बिघडतात❓️ समाज ढवळून निघतो, संबंध सुटतात, नाती उसवतात आणि जीवन  यातनानी […]