🙏🌍 धरती 🌍🙏

🌍🍚🌹🍇👣👨‍👩‍👧‍👧🏄‍♀️🐠🐥🐯🍑🏠🌈 पृथ्वी म्हणा, भूमी म्हणाकोणी म्हणा 🌏 धरा, सुप्रभाती नित्त्याने ‘महि’मातेला प्रथम प्रणाम करा 🙏🌍🙏🌍🙏🌍 जन्मापासून पोषण करतेकर्म 🍚 करत राहते,सांगत नाही, 🤫 बोलत नाहीश्रेय मागायला 🤌 येत नाही. एक दाणा🥑 दिला तरभरभरून 🍇कणीस देते, भूमी, दात्री ✋️असून पण पायतळीच🦶🦶राहते. भूमी विना आहे काश्रेष्ठ, जेष्ठ अन्य कोणी ❓️तिच्या शिवाय थारा जगीदेणार का कोणी ❓️ शरीर […]